Pla de Certificació

Certificats de qualitat

  • SERVEIS TÈCNICS D'INVESTIGACIÓ

L'Àrea d'Instrumentació Científica dels Serveis Tècnics d'Investigació ha obtingut el certificat en Qualitat i Medi ambient per a la realització d'anàlisis físiques i químiques, d'acord amb les normes internacionals ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. 

  • BIBLIOTECA UNIVERSITÀRIA

La Biblioteca Universitària de la Universitat d'Alacant ha obtingut el Certificat de Qualitat, concedit per l'ANECA (Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat), per Resolució de la Secretaria d'Estat d'Universitatsdel Ministeri d'Educació i Ciència, amb data 12 de maig de 2006.