Enquesta docent

SISTEMA EN LÍNIA D'ENQUESTES DOCENTS

Des del curs 2017/18 l'enquesta general de docència, que anteriorment es realitzava de forma presencial a l'alumnat, es realitza mitjançant l'aplicació d' UACloud : Enquesta. Es tracta d'un canvi motivat per la necessitat d'obtenir dades de tots els grups en totes les assignatures, així com per la necessària contenció en la despesa pública.

¿Quins alumnes/as participen en l'enquesta d'un professor/a?

Aquells/as a els qui la/el docent els haja impartit almenys el 25% de l'assignatura.

¿Quina assignació de docència es considera?

L'assignada en Universitas XXI a data 30 de novembre de 2018.

+info

Les preguntes de l'enquesta en línia en la campanya 2018/2019 són:

La meua valoració d'aquesta professora o professor sobre:

 • Els recursos proporcionats per a l'aprenentatge de l'assignatura (documents, bibliografia, presentacions, recursos didàctics, etc.).
 • L'atenció en les tutories (presencials o virtuals).
 • L'interès per a explicar la matèria i transmetre’n coneixements.
  • En el cas de seguir l'ensenyament en un grup en línia: La coherència dels continguts de les seues unitats didàctiques amb els objectius formatius.
 • El clima de comunicació en l'aula.
  • En el cas de seguir l'ensenyament en un grup en línia: La seua interacció amb l'alumnat a través de la plataforma.
 • El compliment dels horaris de classe.
  • En el cas de seguir l'ensenyament en un grup en línia: L'organització i l'estructura de les sessions en línia.
 • La meua valoració general de la seua labor com a docent és...

+info

On

Quan

 • Del 10 de decembre a las 11:00 hores al 8 de gener de 2019, a les 15:00 hores.

Qui

La podrà emplenar qualsevol estudiant que estiga efectivament matriculat en l'assignatura, per a açò haurà d'identificar-se en el formulari. El sistema garanteix no obstant açò que les opinions de cada estudiant siguen tractades de forma anònima, el mateix que es feia amb les enquestes presencials.

Com

Després de la pantalla de presentació, l'alumnat accedeix al llistat del professorat que, segons les bases de dades de la UA, li ha impartit el 25 % de la docència de cada assignatura. En ella ha de confirmar si, efectivament, han sigut els seus docents.

Hi ha tres respostes possibles:

  • NO
  • NO, perquè he assistit a un altre grup.

Només en cas afirmatiu aqueix professorat serà avaluat per la/l'estudiant en les pantalles següents en les quals ha de respondre a les sis preguntes de l'enquesta, amb una escala que va de 0 a 10 , o bé amb la casella "sense opinió ".

En la següent pantalla pot expressar la seua opinió sobre l'o la docent per al que disposa de 1000 caràcters.

L'enquesta es grava automátidamente cada vegada que es passa a la pregunta següent.

+info

Para incentivarà participació de l'alumnat, es realitzarà un sorteig de material entre els participants.

Participants

Alumnat que haja emplenat l'enquesta de tot el seu professorat i haja acceptat entrar a formar part del sorteig -en la pantalla inicial de l'enquesta-.

Premis
Veure convocatòria