Avaluació de la docència

Programa DOCENTIA

  • QUÈ ÉS DOCENTIA?

Docentia és com es coneix el Programa de Suport a l'Avaluació de l'Activitat Docent del Professorat Universitari de l'Agència Nacional d'Avaluació de la Qualitat i l'Acreditació (ANECA). És un programa institucional, que existeix des de 2007, pel qual ANECA estableix un marc general perquè les universitats desenvolupen un model d'avaluació de l'activitat docent del seu professorat.

En aquest moment (juny de 2018) segons ANECA el 90 % de les universitats espanyoles tenen desenvolupat un model d'avaluació conforme a aquest programa o un altre d'anàleg, encara que en diferent grau: la majoria tenen certificat el disseny del model, i un 20% tenen certificada la implantació, que solament es pot sol·licitar una vegada engegat el model durant almenys dos anys.

+INFO

  • MODEL D'AVALUACIÓ DEFINITIU - UNIVERSITAT D'ALACANT

Aprovat en Consell de Govern de 20 Juliol de 2018

Publicat en BOUA 25 Juliol 2018

Remès a l'AVAP i d'ací a ANECA

Per a qualsevol consulta sobre aquest model cal dirigir-se a  docentia@ua.es

  +INFO

 

  • DOCUMENTS ANTERIORS

 

La Universitat d'Alacant va elaborar un model en 2007, que va engegar de forma experimental en 2008. Va ser reformulat en 2010 i aprovat per ANECA en 2011, però no va arribar a implantar-se.

Procediment d'avaluació de l'activitat docent en la UA 2010