AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT -Preguntes freqüents Unitat Tècnica de Qualitat

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Unitat Tècnica de Qualitat   Unitat Tècnica de Qualitat
Unitat Tècnica de Qualitat

AVALUACIÓ DE L'ACOMPLIMENT -Preguntes freqüents

 

Com realitzar l'informe a Gerència (PDI responsable funcional)?

A través del UACloud (Usuari/contrasenya), cliqueu la pestanya blava CV Altres serveis, apartat Utilitats->Informe PAS gerència->Avaluació PAS, i s'accedeix al qüestionari corresponent a les persones sobre les quals heu d'informar.

 

Com puc accedir a la funcionalitat d'avaluació de l'acompliment del PAS?

A través de UACloud/Altres serveis/Opcions PAS/Evaluació PAS

avaluació pas

Qui està obligat a ser avaluat enguany (2018)?

Enguany l'avaluació de l'acompliment és obligatòria per a tot el PAS de la UA.

Quina informació mostra la pestanya Avaluació?

M'indica si la meua avaluació, per a enguany, és obligatòria o voluntària. En el cas que fóra voluntària,  em permetria accedir a emplenar la sol·licitud. A més, mostra la informació bàsica del procés.

Quina informació mostra la pestanya Jerarquia?

M'indica, d'una banda, la persona responsable de la meua avaluació.

D'altra banda, si escau, i tinc persones a les quals he d'avaluar, m'indicarà les persones que hauré d'avaluar emplenant el protocol previst per a cadascuna d'elles.

Quina informació mostra la pestanya Resultat de la meua avaluació?

 1. Per a la campanya actual, m'indica si ja he sigut avaluat/da o no. Si ja haguera sigut avaluat/da, indicarà a més:
  • La persona que ha fet la meua avaluació
  • La data en què s'ha emplenat l'avaluació
  • El resultat de l'avaluació
  • Si fóra el cas, les observacions que haguera fet constar l'avaluador/a.
  • Si l'avaluació és o no definitiva, i la data a partir de la qual es considerarà tancada.
 2. D'altra banda, em mostra els resultats obtinguts en les campanyes anteriors, en aquells casos en què haguera sigut avaluat/da.

Com es tradueix el resultat de la meua avaluació per acompliment en la carrera profesional?

Segons la taula següent:

Correspondència: Avaluació d'acompliment - Carrera professional
AVALUACIÓ PER ACOMPLIMENT CARRERA PROFESSIONAL*
FAVORABLE +

100%

FAVORABLE 80%
DESFAVORABLE 20%

 

 * Percentatge de puntuació possible en les àrees A, B i C

Com es tradueixen o puntuen els diferents ítems que recull el protocol de l'avaluador?

Tots els ítems ponderen o puntuen de la mateixa manera. La valoració qualitativa es tradueix en una puntuació numèrica de la forma següent :

Correspondència: Valoraciò qualitativa - Puntuació numèrica
ESCALA QUALITATIVA PUNTUACIÓ
Molt alt

10

Alt 7
Mitjà 5
Baix 2

 

La persona responsable d'un servei/unitat pot accedir als informes d'avaluació del personal del seu servei/unitat?

La persona responsable del corresponent servei/unitat podrà consultar tots els informes de les persones del seu servei / unitat, amb independència que siga o no responsable de l'emplenament.

Com pot saber la persona responsable de cada unitat qui avaluarà a les persones al seu càrrec?

Cada responsable pot accedir al llistat de persones al seu càrrec amb indicació de qui les avaluarà i així poder modificar -si escau- la jerarquia establida, a través de UACloud/Altres serveis/Opcions PAS/Evaluació PAS en la pestanya JERARQUIA.

EVALUADORES PAS