Sistema de Qualitat dels Centres

Sistema de qualitat

Documentació

Plataforma per al seguiment de la qualitat dels títols oficials de la Universitat d'Alacant. Accés restringit. 

El programa VERIFICA avalua les propostes dels plans d'estudi de títols dissenyats d'acord amb l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Seguiment del compliment del projecte contingut en el pla d'estudis verificat pel Consell d'Universitats.

El programa ACREDITA-ANECA avalua els títols universitaris oficials abans que s'acrediten amb l'objectiu de comprovar si després de la seua implantació s'estan duent a terme d'acord amb els projectes inicials.

Per a l'obtenció de la renovació de l'acreditació de títols de determinades disciplines i del segell europeu/internacional, aprofitant les sinergies entre tots dos procediments d'avaluació.

El Programa per a la renovació de l'acreditació (ReAcredita) de les titulacions oficials de les universitats valencianes té com a objectiu comprovar si els resultats del títol són adequats i permeten garantir la continuïtat de la impartició del programa fins a la següent renovació de l'acreditació.