Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIC) Unitat Tècnica de Qualitat

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Unitat Tècnica de Qualitat   Unitat Tècnica de Qualitat
Unitat Tècnica de Qualitat

Sistema de garantia interna de la qualitat (SGIC)

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat dels Centres:

Documentació

Programa VERIFICA - ANECA

El programa VERIFICA avalua les propostes dels plans d'estudi de títols dissenyats d'acord amb l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Seguiment de Titulacions - AVAP

Seguiment del compliment del projecte contingut en el pla d'estudis verificat pel Consell d'Universitats.

Programa ACREDITA

El programa ACREDITA-ANECA avalua els títols universitaris oficials abans que s'acrediten amb l'objectiu de comprovar si després de la seua implantació s'estan duent a terme d'acord amb els projectes inicials.

Programa  SIC - ANECA (ant. ACREDITA Plus )

Per a l'obtenció de la renovació de l'acreditació de títols de determinades disciplines i del segell europeu/internacional, aprofitant les sinergies entre tots dos procediments d'avaluació.

Programa ReAcredita - AVAP

El Programa per a la renovació de l'acreditació (ReAcredita) de les titulacions oficials de les universitats valencianes té com a objectiu comprovar si els resultats del títol són adequats i permeten garantir la continuïtat de la impartició del programa fins a la següent renovació de l'acreditació.

Programa AUDIT - ANECA