PLA DE COMUNICACIÓ Unitat Tècnica de Qualitat

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Unitat Tècnica de Qualitat   Unitat Tècnica de Qualitat
Unitat Tècnica de Qualitat

PLA DE COMUNICACIÓ

Arran de l'elaboració de l'informe de riscos psicosocials es va detectar la necessitat i importància de conscienciar el personal de la UA perquè assumisca una cultura preventiva que afavorisca un clima laboral favorable i la difusió de la informació que es genera en la UA i en els mateixos serveis i unitats que la conformen.

De cara a tractar de complir aquests objectius, s'ha considerat adequat:

Canals d'informació

Informació de la Unitat Tècnica de Qualitat

  • Actes de les reunions de la UTQ (Accessibles en el servidor)
  • Memòria d'Activitats (en línia)
  • Pàgina web del servei
  • Informes de resultats de l'Enquesta de satisfacció d'usuàries/is de la unitat (Accessibles en el servidor)
  • Informes de resultats de l'Enquesta de clima laboral (Accessibles en el servidor)
  • Canal intern de comunicació via e-mail (Comunicats interns)
  • Bústia de suggeriments

Informació institucional

Informació sobre matèria laboral

Informació sobre formació

Informació sobre matèria preventiva