DEFINICIÓ I OBJECTIUS Unitat Tècnica de Qualitat

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Unitat Tècnica de Qualitat   Unitat Tècnica de Qualitat
Unitat Tècnica de Qualitat

DEFINICIÓ I OBJECTIUS

Definició i objectius de l'Activitat Preventiva de Riscos Psicosocials de la Unitat Tècnica de Qualitat

L'avaluació de riscos psicosocials realitzada en la UA realitzada en 2012 va posar de manifest, en les seues conclusions, la necessitat i importància de conscienciar el personal de la universitat perquè assumisca una cultura preventiva i adopte actituds concordes amb ella per a afavorir l'existència d'un clima laboral adequat.

A tal fi, per cada servei hauran d'establir-se mesures que, en tot cas, han d'incloure:

 1. Un pla que reconega la contribució del personal del servei en l'assoliment dels objectius del mateix i, per tant, de la institució, de manera que permeten:
  • Fomentar el reconeixement del treball personal i l'aportació a la Universitat d'Alacant del personal del servei.
  • Reforçar el significat i la importància de les tasques pròpies de cada lloc de treball.
  • Comunicació interna dels èxits professionals del personal per a propiciar el reconeixement dels mateixos.
 2. L'adopció de mesures per a afavorir els canals de comunicació interns, amb els següents objectius:
  • Donar a conèixer amb antelació suficient futures reestructuracions, noves tasques, tecnologies, etc. amb la finalitat d'oferir al personal la màxima informació possible sobre les mateixes.
  • Establir mecanismes de comunicació per a una millor informació del personal.
  • Establir i mantenir canals de comunicació (ascendents, descendents i horitzontals) i informació per a tots els membres del servei (la comunitat universitària).
  • Definir procediments que faciliten la presa de decisions, l'execució de les tasques, el seu disseny i planificació.

Amb vista al compliment de les recomanacions de l'Informe, per part de la Unitat Tècnica de Qualitat es proposen els següents objectius:

Finalment, els objectius que es marca la Unitat Tècnica de Qualitat referent a açò són :