ESTUDIS DE L'OBSERVATORI DE MESURA Unitat Tècnica de Qualitat

Ir a contenido Ir a Estudios, Gobernanza y organización
Logo UA
Realizar búsqueda
Menú
Serveis
Logo Unitat Tècnica de Qualitat   Unitat Tècnica de Qualitat
Unitat Tècnica de Qualitat

ESTUDIS DE L'OBSERVATORI DE MESURA

 

Qui som

L'Observatori de Mesura és una subunitat que proporciona el suport tècnic per a la realització d'enquestes i estudis d'opinió dirigits a la comunitat universitària. D'aquests estudis, les unitats o els òrgans afectats extrauen les accions per a la millora de la qualitat dels serveis que es proporcionen en tots els àmbits. Per a fer-ho, compta amb personal especialitzat. Aquests són alguns dels treballs que realitza.

Què fem

INFOGRAFIA ENQUESTA DE CLIMA LABORAL

 

Enquesta de satisfacció amb els serveis universitaris

Enquesta, als diferents col·lectius universitaris i usuaris externs per a conèixer el grau de satisfacció que tenen amb els serveis universitaris.
 • Biblioteca Universitària: última enquesta, setembre de 2016
 • Centre de Suport a l'estudiant (CAE): última enquesta, juny de 2018
 • Centre de Formació Contínua (CONTÍNUA): última enquesta, juliol de 2018
 • Escola de Doctorat: última enquesta, febrer de 2017
 • Escola Politècnica Superior: última enquesta, febrer de 2017
 • Facultat de Ciències de la Salut: última enquesta, febrer de 2017
 • Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials: última enquesta, febrer de 2017
 • Facultat de Ciències: última enquesta, febrer de 2017
 • Facultat de Dret: última enquesta, febrer de 2017
 • Facultat d'Educació: última enquesta, febrer de 2017
 • Facultat de Filosofia i Lletres: última enquesta, febrer de 2017
 • Gabinet d'Imatge: última enquesta, març de 2018
 • Gabinet de Protocol: última enquesta, març de 2018
 • Impremta: última enquesta, juny de 2017
 • Institut de Ciències de l'Educació (ICE): última enquesta, març de 2018
 • Oficina d'Informació a l'Alumnat: última enquesta, juliol de 2018
 • Secretariat de Seus Universitàries (SEUS): última enquesta, abril de 2018
 • Servei d'Alumnat: última enquesta, març de 2018
 • Servei d'Arxiu i Registre: última enquesta, juny de 2017
 • Servei d'Esports: última enquesta, juliol de 2017
 • Servei de Gestió Acadèmica: última enquesta, setembre de 2017
 • Servei de Gestió de la Recerca i Transferència de Tecnologia: última enquesta, juliol de 2016
 • Servei de Gestió de Personal: última enquesta, juliol de 2017
 • Servei de Gestió Econòmica i Comptabilitat: última enquesta, juliol de 2017
 • Servei d'Informàtica: última enquesta, juliol de 2018
 • Servei d'Infraestructures i Serveis: última enquesta, juny de 2017
 • Servei de Prevenció: última enquesta, maig de 2016
 • Servei de Publicacions: última enquesta, juny de 2017
 • Servei de Relacions Internacionals: última enquesta, juny de 2016
 • Servei de Selecció i Formació: última enquesta, juliol de 2017
 • Servei Jurídic: última enquesta, juny de 2017
 • Serveis Tècnics d'Investigació (STI): última enquesta, juliol de 2017
 • Unitat de Comunicació: última enquesta, juny de 2017
 • Unitat d'Igualtat: última enquesta, març de 2016
 • Unitat Tècnica de Qualitat: última enquesta, juny de 2017
 • Universitat Permanent: última enquesta, abril de 2018

 

 • Conductors: Última enquesta, març 2018
 • Consergeries: Última enquesta, març 2018
 • Oficina del Rector: Última enquesta, març 2018
 • Secretaria administrativa del Consell d'Estudiants: Última enquesta, març 2018
 • Secretaries administratives del Consell Social, Secretaria General, vicerectorats i Gerència: Última enquesta, març 2018
 • Secretaries administratives de departaments i instituts universitaris: Última enquesta, maig 2018
 • Seu universitària d'Alacant: Última enquesta, abril 2018

Enquesta d'inserció laboral

L'objectiu és conèixer les trajectòries laborals de l'alumnat titulat de graus i màsters de la UA i el grau de satisfacció que tenen amb la formació rebuda.
Periodicitat: Biennal
 • Graus - última enquesta 2015
 • Màsters oficials - última enquesta 2018
 • Programes de doctorat - última enquesta 2018

Enquesta de satisfacció amb els graus, els màsters i els programes de doctorat de la UA

Enquesta dirigida tant a l'alumnat com al professorat de la UA per a conèixer el grau de satisfacció que tenen amb els graus, els màsters i els programes de doctorat en aspectes com ara l'organització de l'ensenyament, el procés d'ensenyament/aprenentatge, les infraestructures i els recursos, etc.
Periodicitat: anual

Enquesta de valoració de pràctiques externes curriculars de la UA

L'objectiu és conèixer la valoració de les pràctiques externes curriculars tant per part de l'alumnat que realitza les pràctiques com per part de les tutores i els tutors externs de les empreses i de les institucions que reben l'alumnat en pràctiques.

Enquesta de clima laboral

Enquesta dirigida al Personal d'Administració i Serveis de la UA per a conèixer el grau de satisfacció laboral que té en aspectes com ara les funcions del lloc de treball, les condicions laborals o les relacions humanes.

Altres estudis

També es realitzen informes o assessorament a proposta dels interessats. Com per exemple:
 • Mobilitat general en el Campus del Vicerectorat de Campus i Sostenibilitat.
 • Mobilitat nacional i internacional de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials.
 • Enquesta de satisfacció amb la Unitat de Verificació d'Espais i Lloguers i elaboració d'informe.
 • Igualtat

 

Quan ho fem?: planificació anual

En aquest document només es reflecteixen les enquestes programades que ha de fer la UTQ.
El cronograma pot estar subjecte a canvis per necessitats organitzatives.