Sistema d'informació

Sistema d'Informació de la Universitat d'Alacant (SIUA)

El Sistema d'Informació de la Universitat d'Alacant (SIUA), que es consulta a través de l'UACloud, permet l'obtenció de dades relatives a la nostra universitat disponibles segons el perfil de qui accedeix a aquest sistema.

Accés: UACloud

 

 Sistema d'Informació de les Universitats Valencianes Públiques (SIUVP)

SIUVP és una finestra a l'activitat universitària valenciana. És una eina a través de la qual les universitats rendeixen comptes a la societat mostrant, en un exercici de transparència, l'eficàcia i l'eficiència assolides en el seu funcionament. Estudiants, famílies, empreses i la societat en general té accés a través d'aquesta web a un ampli sistema d'informació format per més de 60 indicadors.

La informació recollida en aquesta plataforma permet a l'usuari conèixer la situació i l'evolució de les cinc universitats en aspectes relacionats amb l'oferta i la demanda docent, el rendiment acadèmic dels seus estudiants, la internacionalització, l'activitat investigadora que desenvolupa, la transferència de coneixement que realitza a la societat i els recursos i els resultats econòmics de l'activitat que duu a terme.

SIUVP és un sistema d'indicadors compartit i consensuat per les cinc universitats i l'IVIE. Parteix del treball conjunt de les cinc universitats que a través de la celebració de múltiples reunions amb tècnics i gestors de les universitats, van desenvolupar una metodologia i una definició comunes per a oferir informació homogènia i comparable.

Sistema Integrat d'Informació Universitària (SIIU)

El SIIU és una plataforma de recollida, processament, anàlisi i difusió de dades del Sistema Universitari Español. En 2010 comença el desenvolupament del SIIU amb la participació de les comunitats autònomes, de les universitats i del Ministeri, i per a això es crea la Comissió d'Estadística i Informació Universitària, suport fonamental del sistema. En definitiva, el SIIU uneix recursos de totes els institucions que configuren el Sistema Universitari Espanyol i permet disposar d'informació homogènia i comparable.

El SIIU està destinat a tots els agents implicats en la presa de decisions relativa al Sistema Universitari Español: Ministeri, comunitats autònomes, universitats, consells socials, agències de qualitat.

Al SIIU s'accedeix a través de l'extranet del Ministeri. Per a això és necessari estar-hi donat d'alta i disposar de clau d'usuari.