La UA en xifres

ÚLTIMES DADES

ACCÉS Al LLIBRE ELECTRÒNIC

La UA en xifres 2020 

 

En el llibre electrònic anual de la UA en Xifres recopilem les dades estadístiques més destacades relatives a l'activitat de la UA, com un servei més a la comunitat universitària i a la societat en general.

A més, per a facilitar-ne la descàrrega, impressió de taules i usabilitat de les dades, també estan disponibles a través dels desplegables que apareixen a continuació.

Hem utilitzat les següents Abreviatures (PDF)

La data que apareix al costat de la taula es correspon amb el llibre anual.

* Les dades es mostren desagregades per sexe.

OFERTA

MATRÍCULA*

GRADUACIÓ*

 

VERIFICA - Verificació del títol

AVAP - Seguiment de graus i màsters

AVAP - Seguiment de programes de doctorat

 * Les dades es mostren desagregades per sexe.

Personal docent i investigador

Personal d'administració i serveis

Alumnat

  • Matrícula per tipus 2020
  • Matrícula per centre 2020

Personal docent i investigador

  • Categoria 2020
  • Règim i categoria 2020

Personal d'administració i serveis

R+D+I

 

DADES ANTERIORS

La UA en xifres és una publicació electrònica de la Universitat d'Alacant en la qual es recopilen les dades estadístiques més destacades relatives a la seua activitat. Ací es mostren les publicacions disponibles i en format PDF, relatives a exercicis anteriors.

Podràs accedir a cadascun dels llibres electrònics en fer clic en la seua portada.

     

UA EN XIFRES 2019 PERMANENT  accés al llibre UA EN XIFRES 2018  UA EN XIFRES 2017UA EN XIFRES 2016

UA EN XIFRES 2015 PORTADA LLIBRE UA EN XIFRES 2014UA EN XIFRES 2013UA EN XIFRES 2012UA EN XIFRES HISTÒRIC 1995-2011

ALTRES FONTS D'INFORMACIÓ